Welkom bij Quick Gym

Van jong tot oud, van klein tot groot, voor iedere levensfase biedt het veelzijdige programma aan fitness, gym-, turn-, dans- en springsport van Quick Gym uitkomst.

Van functionele fitnesstraining en Pilates tot balanstrainingen op latere leeftijd. Of spelenderwijs klimmen, klauteren en rollen voor de allerjongsten. Voor de jeugd is er naast het bekendere turnen en gymen een speciaal fitness programma samengesteld. Een afgestemde totale work-out waarbij ook gebruik wordt gemaakt van fitnessapparatuur.

De sfeer bij Quick Gym is prettig, laagdrempelig en ongedwongen. Naast de sportieve uitdaging staat plezier voorop. Inspanning en ontspanning gaan wat ons betreft hand in hand.

Quick Gym, sinds jaar en dag een gedegen, ambitieuze sportvereniging is een erkend leerbedrijf en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, KNGU.

logo-quick-gym

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum     Donderdag 3 november 2016
Tijd           20.00 uur
Locatie    In de hal van TCC De Thij

Bijzonderheden
Vanaf 19.15 uur liggen voor gegadigden de financiële stukken en de notulen van de vorige ledenvergadering ter inzage.

 

AGENDA

 1. Opening door voorzitter
 2. Vaststellen notulen ledenvergadering 04-11-2015
 3. Financieel verslag/begroting door penningmeester
 4. Verslag van de kascontrolecommissie door leden
  kascontrolecommissie/goedkeuring/benoeming kascontrolecommissie
 5. Algemene zaken
 6. Statuten/stemming over goedkeuring wijziging statuten en invoering huishoudelijk reglement (bijlage per mail)
 7. Bestuurlijke mutaties/uitbreiding
  Marieke Davina aftredend penningmeester                   vacant
  Danielle van der Sanden aftredend secretaris               vacant
  Eventuele kandidaten kunnen zich wenden bij het secretariaat.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Graag zien we u donderdag 03-11-2016 op de Algemene Ledenvergadering van Quick Gym.

Bestuur Quick Gym,
Ed Kosterink                           Voorzitter
Marieke Davina                     Penningmeester
Danielle van der Sanden     Secretaris

Lees verder

logo-quick-gym

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum     Donderdag 13 oktober 2016
Tijd           20.00 uur, zaal open om 19.00 om de stukken in te kunnen lezen.
Locatie    In de hal van TCC De Thij

Bijzonderheden
Deze avond zal voor het grootste deel gaan over de statutenwijziging en het huishoudelijk reglement. De statuten dienen door 2/3 van de leden bekrachtigt te worden. Bij het niet halen van dit aantal zal er op 3 november een tweede ALV georganiseerd worden.


AGENDA

1. Opening door voorzitter

2. Algemene zaken

3. Bespreking en vaststellen statuten

4. Bespreking en vaststellen huishoudelijk reglement

5. Bestuurlijke mutaties

6. Rondvraag

7. Sluiting

 

Graag zien we u donderdag 13 oktober om 20.00 uur op de ledenvergadering.

Bestuur Quick Gym,
Ed Kosterink                           Voorzitter
Marieke Davina                     Penningmeester
Danielle van der Sanden     Secretaris
Vacature                                 PR & Communicatie

Lees verder

Beweegdiploma-min

Beweegdiploma

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is dat niet. Vanaf nu is dit mogelijk bij Quick Gym.

Waarom het Nijntje Beweegdiploma?
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. Het is dan ook belangrijk om hier goed op in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond en helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met nijntje en de KNGU
Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:

Beweegdiploma 1 (leeftijd 2-4 jaar) 15 lessen
Beweegdiploma 2 (leeftijd 4-6 jaar) 20 lessen

Enthousiaste reacties van ouders
Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Hoe haalt uw kind het nijntje Beweegdiploma?
Wilt u dat uw kind zich motorisch goed ontwikkelt? Geef hem of haar dan op! Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Informatie: tk.quickgym@gmail.com / 06 – 23185706

Meer informatie over het nijntje Beweegdiploma leest u ook op www.beweegdiploma.nl

Lees verder